Có 1 kết quả:

shí xīn pí qiú ㄕˊ ㄒㄧㄣ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

medicine ball