Có 1 kết quả:

shí shī lì

1/1

shí shī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (patent) implementation
(2) embodiment