Có 1 kết quả:

shí zhí

1/1

shí zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

active participation