Có 1 kết quả:

chǒng ér

1/1

chǒng ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pet
(2) favorite
(3) darling