Có 1 kết quả:

chǒng shàn zhuān fáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

an especially favored concubine (idiom)