Có 1 kết quả:

chǒng wù

1/1

chǒng wù

giản thể

Từ điển phổ thông

vật cưng nuôi trong nhà, thú kiểng

Từ điển Trung-Anh

house pet