Có 1 kết quả:

shěn duó

1/1

shěn duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to observe and form a judgment