Có 1 kết quả:

shěn pī

1/1

shěn pī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to examine and approve
(2) to endorse