Có 1 kết quả:

kè duì

1/1

kè duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

visiting team (sports)