Có 1 kết quả:

xuān chuán huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) propaganda poster
(2) advertising hoarding