Có 1 kết quả:

xuān bù pò chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to declare bankruptcy