Có 1 kết quả:

xuān zhàn

1/1

xuān zhàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên chiến

Từ điển Trung-Anh

to declare war