Có 1 kết quả:

xuān xiè

1/1

xuān xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drain (by leading off water)
(2) to unburden oneself
(3) to divulge
(4) to leak a secret