Có 1 kết quả:

xuān zhǐ

1/1

xuān zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui