Có 1 kết quả:

xuān shì

1/1

xuān shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên thệ, thề, hứa

Từ điển Trung-Anh

(1) to swear an oath (of office)
(2) to make a vow