Có 1 kết quả:

xuān shì jiù zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to swear the oath of office