Có 1 kết quả:

xuān shì zhèng yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

sworn testimony