Có 1 kết quả:

xuān dú

1/1

xuān dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read out loud to an audience
(2) a prepared speech (e.g. to a party conference)