Có 1 kết quả:

xuān jiǎng

1/1

xuān jiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preach
(2) to explain publicly