Có 1 kết quả:

shì yǒu

1/1

shì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạn cùng phòng, bạn cùng nhà

Từ điển Trung-Anh

roommate