Có 1 kết quả:

Shì nǚ

1/1

Shì nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unmarried lady
(2) virgin
(3) Virgo (star sign)