Có 1 kết quả:

gōng nǚ

1/1

gōng nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) palace maid
(2) CL:個|个[ge4],名[ming2],位[wei4]