Có 1 kết quả:

gōng tíng

1/1

gōng tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

court (of king or emperor)