Có 1 kết quả:

Gōng běn

1/1

Gōng běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Miyamoto (Japanese surname)