Có 1 kết quả:

gōng huáng

1/1

gōng huáng

giản thể

Từ điển phổ thông

phấn trang sức màu vàng của cung nữ thời xưa