Có 1 kết quả:

Gōng qí

1/1

Gōng qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Miyazaki (Japanese surname and place name)