Có 1 kết quả:

gōng tíng

1/1

gōng tíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cung đình

Từ điển Trung-Anh

court (of king or emperor)

Một số bài thơ có sử dụng