Có 1 kết quả:

gōng bào ròu dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

stir-fried diced pork