Có 1 kết quả:

hài chóng

1/1

hài chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) injurious insect
(2) pest