Có 1 kết quả:

hài niǎo

1/1

hài niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pest bird (esp. one that feeds on farm crops or newly hatched fish)