Có 1 kết quả:

yàn huì tīng

1/1

yàn huì tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ballroom
(2) banqueting hall