Có 1 kết quả:

jiā jū mài chǎng ㄐㄧㄚ ㄐㄩ ㄇㄞˋ ㄔㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) furniture store
(2) furniture mall