Có 1 kết quả:

jiā tíng zhǔ fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

housewife