Có 1 kết quả:

jiā tíng zhǔ fū

1/1

jiā tíng zhǔ fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

househusband