Có 1 kết quả:

jiā cí

1/1

jiā cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(polite) my mother

Một số bài thơ có sử dụng