Có 1 kết quả:

jiā lěi qiān jīn , zuò bù chuí táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rich person does not sit under the eaves (idiom); prudent not to place oneself in danger