Có 1 kết quả:

jiā jǐ rén zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. each household provided for, enough for the individual (idiom); comfortably off