Có 1 kết quả:

jiā pǔ

1/1

jiā pǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

gia phả, phả hệ

Từ điển Trung-Anh

(1) genealogy
(2) family tree