Có 1 kết quả:

jiā yā

1/1

jiā yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

domestic duck