Có 1 kết quả:

róng zhǐ

1/1

róng zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

looks and demeanor

Một số bài thơ có sử dụng