Có 2 kết quả:

Kuānkuān
Âm Pinyin: Kuān, kuān
Tổng nét: 10
Bộ: mián 宀 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶フ一丨丨丨フノフ
Thương Hiệt: XJTBU (重十廿月山)
Unicode: U+5BBD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: khoan
Âm Nôm: khoan
Âm Quảng Đông: fun1

Tự hình 2

Dị thể 5

1/2

kuān

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng rãi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 寬.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 寬

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rộng, rộng rãi, thênh thang: 馬路很寬 Đường rộng thênh thang; 寬肩膀 Vai rộng;
② Chiều ngang, chiều rộng: 這條河約五百公尺寬 Con sông này rộng độ 500 mét;
③ Nới rộng, nới lỏng: 寬腰帶 Nới thắt lưng;
④ Khoan hồng, khoan dung, tha thứ: 從寬處理 Xét xử khoan hồng; 寬其既往 Thà cho điều lỗi đã qua;
⑤ Rộng rãi: 他手頭比過去寬多了 Anh ta ăn tiêu rộng rãi hơn trước nhiều;
⑥ [Kuan] (Họ) Khoan.

Từ điển Trung-Anh

(1) lenient
(2) wide
(3) broad

Từ ghép 81

cóng kuān 从宽dài kuān 带宽dōng xī kuān 东西宽fàng kuān 放宽fù sì shèn kuān 腹笥甚宽gòng xiǎng dài kuān 共享带宽jī shēn kuān dà 机身宽大jiā kuān 加宽kuān chàng 宽畅kuān chang 宽敞kuān chuò 宽绰kuān dǎ zhǎi yòng 宽打窄用kuān dà 宽大kuān dà rén ài 宽大仁爱kuān dà wéi huái 宽大为怀kuān dài 宽带kuān dài 宽待kuān dài 宽贷kuān dù 宽度kuān fàn 宽泛kuān fǔ 宽斧kuān guǎng 宽广kuān guǎng dù 宽广度kuān hóng 宽宏kuān hóng 宽弘kuān hóng 宽洪kuān hóng dà dù 宽宏大度kuān hóng dà dù 宽洪大度kuān hóng dà liàng 宽宏大量kuān hóng dà liàng 宽洪大量kuān hòu 宽厚kuān huǎn 宽缓kuān jiǎ 宽假kuān jiǎn 宽减kuān jiāo dài 宽胶带kuān jiě 宽解kuān kǒu 宽口kuān kuàng 宽旷kuān kuò 宽阔kuān liàng 宽亮kuān miǎn 宽免kuān pín 宽频kuān píng 宽屏kuān ráo 宽饶kuān róng 宽容kuān shè 宽赦kuān shū 宽舒kuān shù 宽恕kuān shuǎng 宽爽kuān sōng 宽松kuān wěi shù yīng 宽尾树莺kuān wèi 宽慰kuān wěn hǎi tún 宽吻海豚kuān xiàn 宽限kuān xiàn qī 宽限期kuān xīn 宽心kuān xīn wán 宽心丸kuān xīn wánr 宽心丸儿kuān yī 宽衣kuān yī jiě dài 宽衣解带kuān yǐ dài rén 宽以待人kuān yín mù diàn yǐng 宽银幕电影kuān yǐng piàn 宽影片kuān yòu 宽宥kuān yú 宽余kuān yù 宽裕kuān zhǎi 宽窄kuān zhǎn 宽展kuān zuǐ wēng yīng 宽嘴鹟莺liàng huà kuān sōng 量化宽松lǜ kuān zuǐ dōng 绿宽嘴鸫pín kuān 频宽qǐng qiú kuān shù 请求宽恕tuò kuān 拓宽wài kuān nèi jì 外宽内忌xīn kuān tǐ pán 心宽体胖xiōng kuān 胸宽yán yǐ zé jǐ kuān yǐ dài rén 严以责己宽以待人yǎn jù kuān 眼距宽zhǎn kuān 展宽zǐ kuān zuǐ dōng 紫宽嘴鸫