Có 1 kết quả:

kuān liàng

1/1

kuān liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wide and bright
(2) without worries
(3) deep and sonorous (voice)