Có 1 kết quả:

kuān yú

1/1

kuān yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ample
(2) plentiful
(3) affluent
(4) relaxed
(5) comfortable circumstances