Có 1 kết quả:

kuān jiǎ

1/1

kuān jiǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pardon
(2) to excuse