Có 1 kết quả:

kuān hóng

1/1

kuān hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnanimous