Có 1 kết quả:

kuān hóng dà liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

magnanimous (idiom); generous