Có 1 kết quả:

kuān wěi shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Cetti's warbler (Cettia cetti)