Có 1 kết quả:

kuān dù

1/1

kuān dù

giản thể

Từ điển phổ thông

độ rộng, chiều rộng, bề rộng

Từ điển Trung-Anh

width