Có 1 kết quả:

kuān yǐng piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

wide-screen movie