Có 1 kết quả:

kuān xīn wánr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 寬心丸|宽心丸[kuan1 xin1 wan2]